Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Βλεφαροπλαστική
  
  
  
 
Πάρεση/ παράλυση προσωπικού νεύρου
Πάρεση/ παράλυση προσωπικού νεύρου
Πάρεση/ παράλυση προσωπικού νεύρου
Πάρεση/ παράλυση προσωπικού νεύρου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αποτελέσματα σε περιστατικά  - προσωπικούς ασθενείς.