Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Βλεφαροπλαστική
  
  
  
 
DR ΤΡΑΚΟΣ
DR ΤΡΑΚΟΣ
DR ΤΡΑΚΟΣ
DR ΤΡΑΚΟΣ
DR ΤΡΑΚΟΣ
DR ΤΡΑΚΟΣ
Κλινικά Φροντιστήρια

 

Ο Dr. Τράκος έχει παραστεί ώς εκπαιδευτής ή επιβλέπων εκπαιδευτής στα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια:

 

“Current Techniques in Lacrimal Surgery” Trakos N, Senior Instructor in this Instruction Course in the section of Oculoplastics in the Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology, 13 November 2012, Chicago, USA.

 

“Current Techniques in Lacrimal Surgery” Trakos N, Senior Instructor in this Instruction Course in the section of Oculoplastics in the Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology, 24-26 October 2011, Orlando, Florida, USA.

 

“Facial nerve palsy: Anatomy, etiology, evaluation, and management” European Association for Vision and Eye Research (EVER) 2010, 6-9 October 2010, Crete, Greece


 

Botox και Αισθητική Οφθαλμολογία”. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 26-30 Μαίου 2010, Θεσσαλονίκη

 

“Tι πρέπει να προσέχουμε πριν επέμβουμε στο πρόσθιο ημιμόριο: Η οφθαλμοπλαστική ματιά”
. 24ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 4-7 Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα

 

“Lacrimal System Diseases” Chairman (Trakos N.) at the round table Oculoplastics session on page16 of the booklet programme. 8th Conference Fyodorov Memorial lectures 2009, Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russia, 1-3 July 2009.

 

“Προβλημματα δακρυϊκημς Συσκευημς” 42ο Πανελλημνιο Oφθαλμολογικομ Συνεμδριο, 27-31 Mαϊμου 2009

 

“Management of the Anophthalmic Socket”. Trakos N, Senior Instructor in this Course at the Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology, 13 November 2007, New Orleans, USA.

1   2   3   4